Moduły systemu

Nazwa modułuTechnologiaOpis
Serwer aplikacjiJava 2 SE Moduł nadrzędny. Pozwala na przyłączenie modułów podrzędnych. Steruje przepływem danych.
GraJava 2 SEAplikacja uruchamiana na serwerze. Otrzymuje dane o akcjach graczy. Kontroluje ich poprawność i przebieg rozgrywki. Wysyła dane o akcjach graczy do ich przeciwników (o ile są poprawne) i dane o stanie gry do modułu obserwatora.
Gracz/Zawodnikszkieletowe API komunikacyjne w CPrzyłącza się do gry. Otrzymuje dane o akcji przeciwnika i odpowiada swoją akcją.
Obserwator stacjonarnyJava 2 SE (Swing)Przyłącza się do gry. Otrzymuje dane o stanie gry. Wizualizuje lub loguje przebieg rozgrywki.

Funkcje systemu

Nazwa modułuFunkcje
Serwer aplikacji
 • zestawianie połączeń
 • uruchamianie gier
 • przekazywanie komunikatów
 • zamykanie połączeń
Gra
 • budowa środowiska gry
 • akceptacja graczy (po nazwie)
 • przesłanie parametrów rozgrywki (do graczy)
 • analiza akcji graczy w kontekście logiki gry
 • przesyłanie poprawnych akcji (do przeciwnika lub/i obserwatora)
 • przesyłanie informacji o błędnych akcjach
 • przesłanie komunikatu o zakończeniu gry
Gracz/Zawodnik
 • przyłączenie do gry
 • odbiór parametrów rozgrywki
 • wybieranie odpowiedniego posunięcia (akcji) w środowisku gry
 • przesyłanie własnych akcji
 • odbieranie komunikatów serwera (akcje przeciwnika, błędy, informacja o końcu gry)
Obserwator stacjonarny
 • przyłączenie do gry
 • jednorazowy odbiór dotychczasowej historii przebiegu rozgrywki (po przyłączeniu)
 • odbieranie komunikatów o przebiegu rozgrywki (w czasie rzeczywistym)
 • wizualizacja środowiska gry
  • rysowanie boiska
  • wyświetlanie akcji gracza na boisku
  • prezentacja informacji o czasie ruchów
  • statystyki gry (nazwy graczy, liczba ruchów, średnia długość ruchu)
  • informacja o błędach
 • zapis historii rozgrywki do pliku
 • odtwarzanie przebiegu rozgrywki z pliku

Protokół

Powitanie

Nazwa modułuSposób powitania
Gra Jest uruchamiana przez administratora systemu lub automatycznie przez serwer, gdy pojawia się żądanie przyłączenia do gry od gracza i serwer nie ma wolnych gier.
Gracz
<message type="hello" id="12345">
 <mod-type>player</mod-type>
 <name>Wymiatacz</name>
</message>
Obserwator
<message type="hello" id="12345">
 <mod-type>observer</mod-type>
 <name>Logger</name>
</message>

Akcja

<message type="move" id="12345">
 <type>1</type>
 <type>2</type>
 <type>3</type>
</message>

Parametry planszy

<message type="params" id="12345">
 <map width="10" height="8" goal="2"/>
 <attack side="-1" begin="true"/>
</message>

Stan gry

<message type="log" id="12345">
 <name>Zabijaka</name>
 <name>Wymiatacz</name>

 <map width="10" height="8" goal="2"/>

 <begin>Wymiatacz</begin>

 <move time="15:37.45">
  <type>1</type>
  <type>2</type>
  <type>3</type>
 </move>
 ...
 <error name="Wymiatacz">Niepoprawny komunikat</error>
 ...
 <move time="15:38.45">
  <type>1</type>
  <type>2</type>
  <type>3</type>
 </move>
 ...
 <winner>Wymiatacz</winner>
</message>

Wiadomości specjalne

Typ wiadomościOpis
Koniec gry
<message type="game-over" id="12345">
 <name>Wymiatacz</name>
</message>
Odrzucenie/zaakceptowanie wiadomości Serwer potwierdza badz odrzuca każdą wiadomość od klienta (gracza lub obserwatora). Jeżeli wiadomość zostanie odrzucona, klient powinien ja zmienić zależnie od podanego przez serwer powodu odrzucenia i wysłać ponownie. W przypadku otrzymania trzech kolejnych niepoprawych wiadomości, serwer zamyka połącznie z klientem, który je wysłał. Podobnie w sytuacji nadejścia wiadomości w momencie gdy serwer się jej nie spodziewa (np. koniec gry).

<message type="confirmation" id="12345">
 <accepted/>
</message>

<message type="confirmation" id="12345">
 <refused>
  Niepoprawny ruch.
 </refused>
</message>
Lista gier/Wybór gry do obserwacji
<message type="games" id="12345">
 <name>Red vs. Blue</name>
 <name>Freddy vs. Jason</name>
</message>

<message type="game" id="12345">
 <name>RotoZoomer vs. PlasmaCloud</name>
</message>

Komunikacja i pomiar czasu

GRACZ_1     GRA      GRACZ_2
  |-----\  H  |        |
  |   \---->>|  H  /-------|
  | Ack /------|<<-----/    |
  |<<---/    |-------\ Ack  |
  |  P /------|-------\\----->>|
  |<<---/    |  P  \----->>|
  |-----\ Ack | Ack  /-------|
  |   \---->>|<<-----/    |
  |    [T1b] |        |
  |       |        |
  |-----\  A1 |        |
  |   \---->>| [T1e]     |
  | Ack /------|-------\  A1  |
  |<<---/    |    \----->>|
  |       | Ack  /-------|
  |    [T2b] |<<-----/    |
  |       |        |
  |       |  A2  /-------|
  |    [T2e] |<<-----/    |
  | A2 /------|        |
  |<<---/    |        |
  |-----\ Ack |        |
  |   \---->>| [T1b]     |

        ...

  |-----\  An |        |
  |   \---->>| [T1e]     |
  | Ack /------|        |
  |<<---/    |        |
  | GO /------|-------\  GO  |
  |<<---/    |    \----->>|
  |       |        |
  X       X        X